KvK

Kamer van Koophandel

Wat doet de KvK?

Nederland moet meer en betere ondernemers krijgen. Dat is het hoofddoel van het ondernemerschapbeleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De Kamers van Koophandel (KvK’s) dragen hieraan bij. Ze stellen namelijk tot doel de economische belangen te bevorderen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Daarmee vormen de Kvk’s een schakel tussen de ondernemer en de overheid en zijn ze een belangrijke partner bij het uitvoeren van het overheidsbeleid voor ondernemingen.

De Kamer van Koophandel heeft 3 belangrijke wettelijke taken:

 • Registratie in het Handelsregister
  Bijhouden van een register met bijna 2 miljoen bedrijven, verenigingen en stichtingen.
 • Voorlichting geven aan (startende) ondernemers
  Onder meer over het starten van een bedrijf, internationaal ondernemen, wet- en regelgeving en bedrijfsoverdracht.
 • Stimuleren van de regionale economie
  Bijvoorbeeld: commentaar geven op (regionale) overheidsplannen, in overleg met ondernemers-werknemersorganisaties, of het uitvoeren van stimuleringsprojecten

Andere diensten die de Kamers van Koophandel aan ondernemers leveren zijn onder meer:

 • Legalisatie handtekeningen
  Met de legalisatie van een handtekening verklaart de KvK dat een document is ondertekend met een ‘wettige’ handtekening. De KvK legaliseert handtekeningen op allerlei documenten, zoals contracten, handelsfacturen, paklijsten, fabrikantenverklaringen, productspecificaties en gezondheidscertificaten van keuringsdiensten.
 • Handelsnaamonderzoek
  De KvK kan op verzoek van een ondernemer nagaan of de door hem gekozen bedrijfsnaam al in gebruik is. Dit zou namelijk tot juridische procedures op grond van de Handelsnaamwet kunnen leiden.
 • Inzien en verkrijgen van gedeponeerde jaarrekeningen
  Alle bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze stukken zijn op te vragen in het Handelsregister.

web site: www.kvk.nl

Gepost op: 12/03/2010 02:05
Categorie: Opdrachtgevers