szw

Workshop “Be an Example” voor ministerie SZW

Het vinden van de juiste plek in de maatschappij is niet voor iedere jongere vanzelfsprekend. De workshop BN X-ample maakt zich sterk voor de (arbeids)integratie van jongeren. Het unieke van de workshop BN X-ample is dat de jongeren actief betrokken worden bij de workshop. Zichzelf door filmen letterlijk en figuurlijk terug zien. Samen met rolmodel CHICO en documentairemaker Mildred Roethof gaan de deelnemers in discussie en gesprek over hun eigen gedrag en denkwijze. Ze krijgen speed coaching op het gebied van sociale vaardigheden en presentatie. Doel hiervan is jongeren sneller klaar te stomen voor het volgen van een vervolgopleiding of het vinden van een baan. Wij willen jongeren uitdagen met ons in gesprek te gaan, om te laten zien dat het anders kan. Dat succes voor hen haalbaar is. Je positie in de maatschappij verbetert, je kansen toenemen als je keihard knokt en gaat voor je dromen. Dat is de spirit!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Gepost op: 23/02/2011 03:43
Categorie: Nieuws, Opdrachtgevers, Workshops