TROS

Tros

TROS is een Nederlandse, burgerlijke omroep die in haar programma’s op eigentijdse en spraakmakende wijze duidelijk wil maken dat zij staat voor de elementaire waarden en vrijheden van de individuele burger. Het gaat daarbij om: burgerlijk fatsoen, familiaal, nationaal gevoel, gezelligheid, betrouwbaarheid, constructief in houding en meningsvorming.

TROS heeft de ambitie om in elke programmacategorie een groot publiek te bereiken en is de omroep van de populaire cultuur. In elk programmagenre wordt rekening gehouden met grote verschillen in leeftijd en opleidingsniveau van kijkers en luisteraars: toegankelijkheid staat voorop. TROS gaat bij de programmaverzorging uit van wat mensen bindt; niet wat hen van elkaar scheidt. Dat is in overdrachtelijke zin de betekenis van de De Grootste familie van Nederland.

TROS is de grootste omroepvereniging binnen de publieke omroep met 465.455 leden en behaalt bij televisie sinds en jaar en dag de hoogste.

web site: www.tros.nl

Gepost op: 12/11/2010 02:51
Categorie: Opdrachtgevers, Over Ons